dr Stefan Nowicki – EDU IT TRENDS 2019

dr Stefan Nowicki

dr Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość
Nauczyciel akademicki z 12-letnim stażem. Absolwent kursów z zakresu kształcenia online, prowadzonych przez Online Learning Consortium (USA) – Mastery in Blended Learning, Advanced Online Teaching Certificate, Supporting Online Faculty, OLC – Instructional Design Mastery Series. Certyfikowany nauczyciel e-learningowy, a także Instructional Designer certyfikowany wspólnie przez Online Learning Consortium i State University of New York.
W 2018 roku ukończył prestiżowy kurs Institute for Emerging Leadership in Online Learning, prowadzony przez Online Learning Consortium oraz Washington State University.
Certyfikowany specjalista Microsoft Office w zakresie programu Power Point
Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu projektowania procesu dydaktycznego, wykorzystania e-learningu jako metody podnoszenia jakości oferty dydaktycznej uczelni, oraz ewaluacji kształcenia w szkołach wyższych. Zajmuje się także coachingiem i mentoringiem dla autorów kursów e-learningowych.