Michał Ponikowski – EDU IT TRENDS 2019

Michał Ponikowski

Michał Ponikowski

Wolters Kluwer Polska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Swoje wykształcenie zdobywał również w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Trener posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach produktowych dla: kluczowych klientów z sektora administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych), klientów biznesowych oraz największych kancelarii, sądów i prokuratur. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną na uczelniach.
Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. szkoleń produktowych w Wolters Kluwer Polska.