O KONFERENCJI

NOWE OBLICZE ANALITYKI BIZNESOWEJ

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Konferencja pomoże nabyć słuchaczom niezbędną wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji. Podczas spotkania wymienimy doświadczenia dotyczące kierunków rozwoju Business Intelligence. Porozmawiamy o tym jak opracować skuteczne metody BI oraz jakie z nich wdrażać dla poprawy jakości pracy danych. Biorąc udział w wydarzeniu nabędziesz merytoryczną wiedzę, dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi. Poznasz również najlepsze praktyki w tym obszarze. Data Science, Machine Learning, Artifical Intelligence czy Data Lakes, to tylko niektóre hasła, wokół których koncentrować się będzie wydarzenie. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ANALITYKI BIZNESOWEJ

9:55-10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00-10:30

Document Intelligence - wyzwania i rozwiązania związane z procesami języka naturalnego

10:30-11:00

Process mining, task mining and business intelligence - a holistic intelligence approach for modern enterprises

In most modern organisations, Business Intelligence is the most common way to assess and monitor business performance. New data-driven process analysis technologies are bringing another critical perspective into data analysis: execution. Combining execution with the right outcomes is the key to achieving holistic intelligence. In this session, you will learn how combining Business Intelligence, Process Mining and Task Mining can help: - Achieve real-time visibility into business operations - Connect problems in the outcomes to certain behaviours and faulty execution - Identify bottlenecks, spot inefficiencies and fix broken processes - Build the basis for continuous process improvement and data-driven transformation

11:00-11:30

Witold Kilijański
Witold Kilijański

NewDataLabs

Dylematy Self Service BI - czyli co zrobić gdy technologia oferuje coraz więcej, a biznes wciąż chce tabelek w excelu?

  1. Dlaczego w jednych firmach wdrożenie nowoczesnej analityki biznesowej nic nie zmienia, a w innych jest strategicznym projektem i stanowi o przewadze konkurencyjnej?
  2. Dla kogo w dzisiejszych czasach powinna być platforma Business Intelligence?
  3. Od Readera do Viewera, od Viewera do Explorera, czyli jak może ewoluować praca managera z Business Intelligence?
  4. Jak sprawić aby Machine Learning trafił pod strzechy, a biznes rozumiał jak z nim pracować?

11:30-11:40

Przerwa

11:40-12:10

Czy strategię biznesu można opisać algorytmami? Rola nowych technologii komputerowych, symulacji i wielkich danych w maksymalizacji zysku

Nie ma żadnej składowej w działaniu biznesu, która nie zależałaby w wielkim stopniu od kodyfikacji, komputeryzacji, i powiązania danych z algorytmami zapewniającymi optymalizację procesów, dochodów, zysków i wydajności. Na przykładach najnowszych metod analizy wielkich danych (Big Data), sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML), obliczeń kwantowych i obliczeń superkomputerowych, jak również technologii sieci telekomunikacyjnych i przesyłania i przechowywania wielkich danych (szybko i wielkich wolumenach), opowiem jak firmy na świecie wkraczają w nowe obszary i zajmują tam dominujące pozycje, jak optymalizują swoje zyski, procesy, logistykę.

12:10-12:40

Wykorzystanie BI w Inteligentnej Automatyzacji

Gdyby wszystkie dane dostępne na Świecie nagrać na płytę DVD, to ułożona z nich wieża pozwoliłaby dotrzeć na księżyc i z powrotem 14 razy. Świadczy to tym, z jaką ilością danych mamy do czynienia na co dzień. Również w automatyzacji procesów istotnym elementem, świadczącym o powodzeniu projektu jest odpowiednie wykorzystanie danych w ramach prowadzonych projektów. W prelekcji opowiem, jak można podejść do ich odpowiedniego przygotowania i wykorzystania w tworzeniu robotów RPA, chatbotów i voicebotów.

12:40-12:50

Przerwa

12:50-13:20

Artificial Intelligence Act. Czy czeka nas rewolucja prawna na miarę RODO?

Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji jest pierwszą na świecie inicjatywą, która zakłada ramy prawne dla sztucznej inteligencji (AI). W projekcie założono – podobnie jak w RODO - podejście oparte na ryzyku zgodnie z zasadą „im większe ryzyko związane z AI, tym surowsza regulacja”. Zakłada się także bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie tej regulacji – do 6 % całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok budżetowy. Jak rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji zmieni podejście do projektowania AI? Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na software house’y i właścicieli AI? Na to i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas wystąpienia.

13:20-13:50

Jarosław Żeliński
Jarosław Żeliński

IT Consulting

Zarządzanie danymi oraz ich jakością: Strategie integracji danych

1. Big Data i problem ilości danych 2. Integracja oraz problem jakości 3. Dane: obecne formy i metody zarzadzania danymi, oraz nieco historii 4. Jaka działają najwięksi 5. Czy nasze firmowe ERP/CRM też mają problem? 6. Podsumowanie czyli: Co dalej - czyli dokąd to wszystko zmierza?

13:50

Zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania i analizy danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: Performance Management, Data Lakes, Artifical Intelligence
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje największych ekspertów w obszarze analityki biznesowych danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o poprawie wydajności organizacji
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / CHCĘ TAM BYĆ


Chcesz wiedzieć więcej na temat najważniejszych aspektów Business Intelligence?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 14.06.2021 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów i Członków Zarządu,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,

• Liderów oraz Managerów Business Intelligence,

• Dyrektorów zarządzania wydajnością,

• Kierowników projektów,

• Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,

• Reprezentantów departamentu Business Development,

• Managerów i administratorów hurtowni danych,

• Analityków biznesowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów finansowych

OPINIE