EDU IT TRENDS 2019 – 27.11.2019, Warszawa

O KONFERENCJI

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Maciej Sysak

Maciej Sysak

Uniwersytet Łódzki

dr inż. Paweł Lubomski

dr inż. Paweł Lubomski

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

dr Stefan Nowicki

dr Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

Sebastian Szczęsny

Sebastian Szczęsny

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

AGENDA

NOWE OBLICZE INFORMATYZACJI UCZELNI WYŻSZYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Maciej Sysak
Maciej Sysak

Uniwersytet Łódzki

Delegacja bez kartki i długopisu - w pełni cyfrowe dokumenty w obiegu elektronicznym

Elektroniczny obieg dokumentów, szczególnie w instytucjach publicznych jest często kojarzony z przesyłaniem między uczestnikami procesu zeskanowanych dokumentów papierowych. W wielu przypadkach takie dokumenty są dodatkowo drukowane np. w celu podpisania lub archiwizacji. Jednak obecnie wiele uczelni wdraża rozwiązania ze “świta biznesu”. Uniwersytet Łódzki tworzy i rozwija rozwiązania wspierające podejście oparte o w pełni cyfrowe dokumenty wykorzystywane w ustrukturyzowanym obiegu elektronicznym. Obecnie rozliczenie delegacji, zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem czy złożenie wniosku o świadczenie socjalne w UŁ nie wymaga ani kartki ani długopisu, a jedynie dostępu do przeglądarki internetowej. Procesy takie to jeden z elementów funkcjonalności tworzonego w Centrum Informatyki UŁ uczelnianego Portalu Pracowniczego. Wdrażanie takiego podejścia wymaga zarówno odpowiednich rozwiązań technicznych jak i licznych zmian w organizacji procesów biznesowych. W trakcie prelekcji opowiem Państwu zarówno o technicznych jak i organizacyjnych aspektach cyfryzacji procesów w Uniwersytecie Łódzkim, organizacji zatrudniającej ponad 3700 osób w złożonej strukturze organizacyjnej.

10:00-10:30

Sebastian Szczęsny
Sebastian Szczęsny

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

10 największych problemów w komunikacji internetowej uczelni z kandydatami na studia

Co najbardziej przeszkadza kandydatom na studia w komunikacji internetowej uczelni? Jakie problemy pojawiają się najczęściej w e-marketingu skierowanym do tej grupy docelowej? Co jest największym wyzwaniem przy realizacji działań promujących ofertę studiów w Internecie w dobie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym? Prezentacja skupi się na wnioskach wynikających z opinii studentów przekazywanych w serwisach internetowych i social mediach Grupy Mediowej Studia.pl oraz wnioskach z realizacji projektów e-marketingowych dla szkół wyższych w całej Polsce.

10:30-11:00

Michał Ponikowski
Michał Ponikowski

Wolters Kluwer Polska

Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0.

Rok akademicki 2018/2019 minął pod znakiem dziesiątek zmienianych uczelnianych aktów prawnych i setek decyzji związanych z wdrożeniem nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Był również czasem dyskusji nad nowym modelem funkcjonowania uczelni i sposobu zarządzania nią, w tym zarządzania administracją. Wolters Kluwer Polska chce przedstawić kilka ciekawych rozwiązań ułatwiających wdrożenie Ustawy 2.0, pomagających kontrolować aktualność danych oraz przygotowywać dokumenty powiązane z obowiązującymi przepisami.

11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20-11:50

dr Stefan Nowicki
dr Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

Efektywny e-learning. Metoda czy technologia?

E-learning jako metoda kształcenia zdobywa coraz większą popularność nie tylko w szkołach wyższych. Wskazywane zalety jego wykorzystania to przede wszystkim dopasowanie czasu i miejsca nauki do potrzeb osób uczących się, szeroka gama narzędzi oraz atrakcyjność wizualna. Wraz z powstawaniem nowych kursów i szkoleń do e-learningu przenikają coraz to nowsze technologie. Niekiedy jednak wzrastająca efektowność ostatecznej postaci zajęć e-learningowych przynosi skutek odwrotny do zamierzonego, czyli powoduje spadek efektywności nauki wspieranej e-learningiem. Podczas prelekcji zostaną omówione główne elementy, mające wpływ na efektywność tworzonego kursu e-learningowego, oraz metody przygotowywania zajęć, które pozwalają zachować wysoką jakość produktu końcowego oraz zaangażowanie osób uczących się.

11:50-12:20

Michał Czuryło
Michał Czuryło

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Nowoczesne metody w edukacji, a ochrona danych

Rozwiązania takie jak elektroniczny dziekanat, nauka online, czy wykorzystanie social mediów w edukacji zdecydowanie mogą podnieść jej efektywność i atrakcyjność dla samych studentów. Nie należy jednak pomijać wyzwań, jakie stawiają przed uczelnią nowoczesne technologie, a także odpowiedzialności jaka może płynąć z nieprawidłowego ich zastosowania. Pierwsza kara nałożona przez szwedzki organ nadzorczy na podstawie RODO wiązała się z wykorzystaniem komputerowego systemu rozpoznawania twarzy do sprawdzania obecności na zajęciach. Przykład ten potwierdza, że warto już na etapie planowania nowego rozwiązania zadać sobie pytanie w jaki sposób je wdrożyć, by jednocześnie nie narazić się na odpowiedzialność.

12:20-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:10

Dr hab. Marcin Gębarowski
Dr hab. Marcin Gębarowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

System identyfikacji wizualnej w służbie kreowania spójnego wizerunku uczelni

Wyrazisty i rozpoznawalny wizerunek jest kluczowym narzędziem konkurowania dla współczesnych podmiotów rynkowych. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które rywalizują między sobą w wymiarach dydaktycznym oraz naukowym. Podczas prelekcji przedstawione zostaną istota oraz zakres systemów identyfikacji wizualnej, jak również omówiony zostanie przykład wdrożenia takiego systemu przez jedną z polskich uczelni.

13:10-13:40

dr inż. Paweł Lubomski
dr inż. Paweł Lubomski

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Inteligentne usługi IT w służbie uczelni wyższej

Ostatni rok minął uczelniom wyższym na dostosowywaniu się do wymagań Ustawy 2.0. Jest to spore wyzwanie, któremu zdecydowanie łatwiej podołać wykorzystując odpowiednie narzędzia wspierające procesy transfomacji oraz bieżącego monitoringu i zarządzania. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania są inteligentne usługi IT rozwijane na Politechnce Gdańskiej. Dzięki osadzeniu ich w prywatnej chmurze obliczeniowej zapewniona jest wysoka skalowalność infrastruktury, elastyczność wytwarzania usług, a także wysoki poziom ich bezpieczeństwa i niezawodności, przy jednoczenym spełnieniu obostrzeń wynikających z przepisów RODO.

13:40

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania placówką oświatową
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: cyfrowy dziekanat, systemy antyplagiatowe, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy uczelni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach i nowych technologiach
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi informatyzacji uczelni wyższych?
Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 8.11.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).
Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Rektorów,

• Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu,

• Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki,

• Kanclerzy,

• Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego,

• Kierowników projektów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa