Krzysztof Pilecki

Krzysztof Pilecki

Uniwersytet Warszawski

Absolwent Wydziału Historycznego UW, historyk o specjalności archiwalnej
Od 1991 roku dyrektor Archiwum UW
W latach 1992-2007 wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
Od 2009 roku wykładowca na studiach podyplomowych z archiwistyki na WH UW
Autor szeregu wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych dla różnych instytucji.