Dr Marek T. Michalewicz

Dr Marek T. Michalewicz

ICM

Dr Marek T. Michalewicz od 1 lipca 2018 roku pełni obowiązki dyrektora
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 zajmuje
stanowisko profesora wizytujacego w Institute for Advanced Computational
Science na Uniwersytecie Stony Brook w stanie Nowym Jork.
Do września 2016, przez osiem lat, pełnił rolę dyrektora wykonawczego (CEO)
w A*STAR Computational Resource Centre w Singapurze. Agency for Science
Technology and Research (A*STAR) jest główną instytucją badawczą w
Singapurze. A*STAR składa się z czternastu Instytutów i zatrudnia ponad 5.500
pracowników.
W latach 2000-2011 założył i prowadził jako CEO trzy firmy hi-tech w
Australii, USA i Singapurze.
W latach 1990-2000 pracował w Grupie Wspierania Superkomputerowego w
Commonwealth Scientific and Industrial Research „Organisation (CSIRO) w
Australii, osiągając stanowisko Principal Research Scientist. CSIRO jest główną
agencją naukową w Australii i zatrudniała w owym czasie ponad 7.000
pracowników.
W latach 1976-1981 studiował fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, po
czym, po wyemigrowaniu w 1981 z Polski do Australii, zdobył w dziedzinie
fizyki teoretycznej stopnie magistra (Uniwersytet LaTrobe, Melbourne) i doktora
(Australian National University, Kanbera). W latach 1988-1990 pracował na
Uniwersytecie Minnesoty w Minneapolis, USA.
Dr Michalewicz był jedną z głównych osób odpowiedzialnych za stworzenie
Narodowego Centrum Superkomputerowego w Singapurze, projektu o
wartości SG$ 98 milionow. Stworzył plany finansowe, kadrowe i techniczne;
był odpowiedzialny za napisanie technicznych dokumentów przetargowych, za
analizę przedstawionych propozycji, i wreszcie za budowę dwóch nowych
centrów obliczeniowych i wyposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt
superkomputerowy.
Marek stworzył koncepcję i w latach 2014-2016 zajmował pozycję Lidera
Projektu InfiniCortex – połączenia superkomputerów wokół Świata, na czterech
kontynentach, w 7 krajach, w jedną spójną konfigurację zasobów działających
jednocześnie nad problemami wielkiej skali, połączonych szybkimi transkontynentalnymi
sieciami 100 Gbps protokołem komunikacyjnym InfiniBand.
Projekt ten został po raz pierwszy zademonstrowany na sesji “Emerging
Technology” na konferencji Supercomputing 2014 w Nowym Orleanie, USA. ”
W roku 2015 A*CRC była wyróżniona czterema nagrodami za projekt
InfiniCortex, mi.in.: Nagrodą Innowacyjności A*STAR i Złotą Nagroda
Innowacyjności Ministerstwa Handlu i Przemysłu Singapuru.”
Marek stworzył w Singapurze cykl konferencji naukowych Supercomputing
Frontiers 2015, 2016, 2017 kontynuowaną jako Supercomputing Frontiers
Europe 2018 i 2019 w Warszawie. ”
Jest wynalazcą sześciu grup patentowych dotyczących nano-sensorów z
patentami nadanymi w 28 krajach. „W 2009 otrzymał Frost & Sullivan South-
East Asia Industrial Technology Award for Technology Innovation in Integrated
Nano-Sensing.””
W 1995 roku uzyskał wyróżnienie honorowe w konkursie o Nagrodę Gordona
Bell’a obliczeniach „superkomputerowych.”
W 1996 rozwinął równoległy algorytm do obliczeń struktóry elektronowej i
zastosował go na równoległym komputerze MasPar używając 16.000
procesorów. ”
W 1997 roku na The Fifth Foresight Conference on Molecular Nanotechnology,
Palo Alto rzucił pomysł budowy nanoautka “nanocar”, stworzonego z
molekularnych “cegiełek” (później opublikowany jako żart naukowy w
czasopiśmie “Annals of Improbable Research”). Osiem lat później grupa Prof J.
Tour z Rice University stworzyła wiele wersji nanoautek, a w kwietniu 2017
odbyły się we Francji pierwsze na Świecie wyścigi nanoautek!
Po 35 latach przeżytych w Australii, USA i Singapurze powrocił do Polski aby w
2016 roku podjąć prace w ICM, na Uniwersytecie Warszawskim.