Anna Słowińska

Anna Słowińska

Plagiat.pl

związana z firmą Plagiat.pl Sp. z o.o. od 2012 r. Pełni funkcję kierownika ds. kluczowych klientów. W firmie Plagiat.pl odpowiedzialna za prowadzenie procesów wdrożeniowych dla nowych klientów, integrację systemu antyplagiatowego z systemami uczelnianymi oraz prace związane z rozwojem aplikacji. Współpracowała z Zespołem Audytorów przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych przez Fundację im. Agustina-Jeana Fresnela oraz Fundację Henriego Bergsona.