Agnieszka Wierzbicka

Agnieszka Wierzbicka

Uniwersytet Łódzki

Dr Agnieszka Wierzbicka jest adiunktem zatrudnionym w Instytucie Filologii Polskiej, w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Problematyką nowych technologii i kształcenia zdalnego zajmuje się od 2002 r., a jej zainteresowania dotyczą m.in. metodyki i procesu komunikacji na platformie edukacyjnej, wykorzystania różnorodnych narzędzi w procesie edukacji oraz efektywnego zarządzania i realizacji strategii e-learningowych w różnego typu instytucjach (szkoły, uczelnie, firmy). Bierze czynny udział w projektach badawczych i wdrożeniowych z zakresu e-learningu, pełniąc funkcję koordynatora lub eksperta ds. metodyki zdalnego nauczania. Jest autorką ponad 30 artykułów naukowych dotyczących problematyki e-edukacji.