Już wkrótce...

PRELEGENCI


dr Agnieszka Wierzbicka
Uniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka Wierzbicka jest adiunktem zatrudnionym w Instytucie Filologii Polskiej, w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Problematyką nowych technologii i kształcenia zdalnego zajmuje się od 2002 r., a jej zainteresowania dotyczą m.in. metodyki i procesu komunikacji na platformie edukacyjnej, wykorzystania różnorodnych narzędzi w procesie edukacji oraz efektywnego zarządzania i realizacji strategii e-learningowych w różnego rodzaju instytucjach (uczelnie, firmy). Bierze czynny udział w projektach badawczych i wdrożeniowych z zakresu e-learningu, pełniąc funkcję koordynatora lub eksperta ds. metodyki zdalnego nauczania. Jest autorką ponad 30 artykułów naukowych dotyczących problematyki e-edukacji. Od października 2015 r. jest zaangażowana w prace Uczelnianego Zespołu ds. Uniwersytetu Otwartego w zakresie e-learningu.

Dr Maria Zając
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Z wykształcenia informatyk, od wielu lat łączy zainteresowanie efektywnym wykorzystaniem technologii w edukacji z pracą dydaktyczną. Pracowała jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jako specjalista ds. jakości e-learningu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje w SGH jako redaktor prowadzący czasopisma e-mentor.Promowaniem mądrego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych zajmuje się zawodowo i społecznie. Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych i badawczych, w tym grant naukowy poświęcony personalizacji w nauczaniu wspomaganym technologiami. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz współredaktorem kilkunastu publikacji książkowych z tego obszaru.

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w niemal stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów IT. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Dr Marek Robak
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Marek Robak – adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej UKSW. Wykłada komunikację i badania internetu, technologie informacyjne mediów i programowanie internetowe. Doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiował też w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Współtwórca uniwersyteckiego Centrum Systemów Informatycznych. Od wielu lat związany z rynkiem internetowym, kierował i doradzał przy budowie wielu systemów internetowych m.in. dla dziennika „Puls Biznesu”, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ZNP, Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Obecnie kieruje IT Operations w firmie badawczej Gemius. Współzałożyciel Internet Society Poland.

Tomasz Wieczorek
Sharp Electronics Polska
Tomasz Wieczorek – Solutions Product Manager CEE, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku IT. W Sharp jest odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniami oraz za rozwój i wdrażanie nowych usług w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do jego obowiązków należy również zarządzanie oprogramowaniem z zakresu druku i przetwarzania w chmurze na 22 rynkach regionu. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania, wiedzę i doświadczenie zdobywał w Ricoh i Telekomunikacji Polskiej. Interesują go nowe technologie, grafika i fantasy.

Wojciech Kosek
NEC Display Solutions
Wojciech Kosek – Field Sales Engineer Przedstawicielstwa NEC Display Solutions w Polsce.
Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej. Od 2004 roku czynny dziennikarz IT. Autor wielu artykułów z dziedziny technologii wyświetlania obrazu w prasie drukowanej oraz elektronicznej. W wielu tytułach występuje jako ekspert. Dodatkowo występuje jako prelegent na wielu branżowych konferencjach, spotkaniach biznesowych oraz forach.
Od 2007 roku zawodowo związany z japońskim producentem monitorów i projektorów: NEC Display Solutions. Obecnie odpowiedzialny za kwestie technologiczne związane z produktami NEC w całym rejonie Central South East Europe. W ramach korporacji członek europejskiej grupy roboczej odpowiedzialnej za tworzenie i rozwój najbardziej zaawansowanych produktów NEC, w tym specjalistycznych monitorów graficznych i medycznych oraz wielkoformatowych. Posiada ekspercką wiedzę w kwestiach technologii wyświetlania obrazu. Bierze udział w opiniowaniu i tworzeniu największych inwestycji IT/AV z zakresu produktów NEC w Polsce.
W branży IT powszechnie oceniany jako ponadprzeciętny trener i szkoleniowiec w tematyce związanej z wyświetlaniem obrazu.

Paulina Łuczeńczyk
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi/ Polski Uniwersytet Wirtualny
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 2005 r. związana z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jako metodyk zdalnego nauczania, specjalista ds. szkoleń, a obecnie koordynator ds. jakości kształcenia zdalnego. Odpowiedzialna za szkolenia z zakresu obsługi platformy Moodle i metodyki zdalnego nauczania oraz za nadzorowanie i ocenę przebiegu procesu dydaktycznego na platformie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z e-nauczaniem, komunikatywizmem, prawami autorskimi w edukacji oraz otwartymi zasobami edukacyjnymi.

Anna Jędrzejczak
Plagiat.pl
Anna Jędrzejczak od 2012 r. związana z firmą Plagiat.pl Sp. z o.o, pełniąca funkcję Menedżera ds. sprzedaży i obsługi klienta. W firmie Plagiat.pl odpowiedzialna za prowadzenie procesów wdrożeniowych dla nowych klientów, integrację systemu antyplagiatowego z systemami LMS oraz prace związane z rozwojem aplikacji. Współpracowała z Zespołem Audytorów przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych.

SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 
PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
 
ORGANIZATOR


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress