Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Prelegent: Agnieszka Wachowska
Opis prelekcji:
Wystąpienie będzie się skupiać na wprowadzonych przed kilkoma miesiącami zmianach w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany te w sposób szczególny dotyczą uczelni wyższych oraz innych instytucji edukacyjnych i mają wpływ na ich działalność z wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie wystąpienia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
• zakres dopuszczalnego przez prawo autorskie korzystania z cudzych utworów w działalności naukowej i dydaktycznej bez zezwolenia;
• kursy on-line i e-learning w świetle zmian w prawie autorskim;
• digitalizacja zbiorów bibliotecznych.

10.00-10.20
Sharp Optimised University
Sharp Electronics Polska
Prelegent: Tomasz Wieczorek
Opis prelekcji:
Podczas prezentacji przedstawimy korzyści jakie Państwa uczelnia może odnieść dzięki wdrożeniu Sharp Optimised University oraz zaprezentujemy całościowe podejście Sharp do zarządzania środowiskiem druku i elektronicznych płatności. Pokażemy zalety cyfrowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także wykorzystania możliwości interaktywnej sali, wideo-współpracy, zarządzania salami wykładowymi i wielu innych rozwiązań – w ramach jednej, kompleksowej oferty. Wiemy, że jako profesjonaliści za cel stawiacie sobie Państwo podnoszenie jakości i atrakcyjności Państwa usługi edukacyjnej. Chcielibyśmy w tym pomóc oferując nowoczesne rozwiązanie podnoszące konkurencyjność uczelni zarówno w oczach studentów, jak i pracowników naukowych.

10.20-10.50
Kształtowanie przestrzeni edukacji kreatywnej przy pomocy technologii audiowizualnych
SONY
Prelegent: Aleksandra Jasińska
Opis prelekcji:
Najnowsze rozwiązania Sony dla edukacji pomagają w tworzeniu kreatywnego środowiska sprzyjającemu efektywnemu nauczaniu.
Tworzenie systemów komunikacji wizualnej przy wykorzystaniu projektorów i monitorów profesjonalnych ściśle dostosowanych do potrzeb uczelni to nie tylko podniesienie efektywności nauczania i komunikacji, ale też oszczędność i racjonalne gospodarowanie środkami.

10.50-10.55
PANEL WYSTAWCÓW

10.55-11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15-11.45
Dydaktyka na platformie e-learningowej a prawo autorskie – ujęcie praktyczne
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny
Prelegent: mgr Paulina Łuczeńczyk

W artykule będą ukazane działania wykładowców i studentów na platformie edukacyjnej w kontekście praw autorskich. Omówione będzie zjawisko plagiaryzmu w procesie nauczania on-line z wyeksponowaniem głównych czynników przyczyniających się do występowania plagiatów. Z drugiej strony przedstawione będą działania, jakie może podjąć dydaktyk w celu zapobiegania praktykom naruszania prawa autorskiego i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. W referacie będzie omówiona specyfika różnych narzędzi komunikacji na platformie zdalnego nauczania w kontekście przestrzegania prawa autorskiego, a także poruszone będą praktyczne zagadnienia z metodyki zdalnego nauczania w zakresie np. formułowania pytań do studentów w taki sposób, aby zapobiegać pojawianiu się plagiatów.

11.45-12.15
Profesjonalne kamery, produkcja na żywo i archiwizacja dla edukacji od Sony
SONY
Prelegent: Karol Sulej

Zastosowanie kamer profesjonalnych i niskobudżetowe systemy produkcji na żywo w edukacji. Dygitalizacja archiwów i zarządzanie zasobami danych, wprowadzenie do technologii archiwizacji Optical Disc Archive.

12.15-12.40
Projekcja laserowa w aulach i salach wykładowych – prosty sposób na oszczędność?
NEC Display Solutions
Prelegent: Wojciech Kosek
Opis prelekcji:
NEC był jednym z pionierów technologii SSL jako źródła światła, pomimo początkowych wątpliwości branży. Obecnie trendy w technologii projekcyjnej zapowiadają świetlaną przyszłość dla lasera. Laser, lub inaczej SSL (Solid State Light Source) wkracza na scenę mimo, że mógł wydawać się daleki od bycia powszechnie dostępnym, a rynek był sceptycznie nastawiony do tej technologii. Dziś jest powszechnie wdrażany w coraz szerszym zakresie zastosowań. Do niedawna w większości projektorów instalowano lampy, a teraz to laser stał się preferowanym źródłem światła w modelach przeznaczonych do dużych obiektów. Przekonanie, że laser jest odczuwalną dla budżetu inwestycją, że jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju, lub że użytkowanie jest skomplikowane z powodu przepisów – jest tylko mitem. W rzeczywistości laser szybko dotarł do punktu, w którym stał się łatwą w użyciu technologią, która zapewnia szybki zwrot z inwestycji oraz długotrwałe, bardzo ekonomiczne użytkowanie.

12.40-13.00
System antyplagiatowy a skuteczna procedura na Uczelni
Plagiat.pl
Prelegent: Anna Jędrzejczak
Opis prelekcji:
W prezentacji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– przyczyny wdrażania procedury antyplagiatowej,
– cechy skutecznej procedury antyplagiatowej,
– kluczowe funkcjonalności systemu.

13.00-13.20
PRZERWA KAWOWA

13.20-13.50
Internetowy serwis edukacyjny tworzony przez studentów i nauczycieli jako przykład uczenia się przez działanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prelegent: dr Maria Zając
Opis prelekcji:
W wystąpieniu zostanie zaprezentowana koncepcja serwisu internetowego, który powstaje przy znaczącym współudziale studentów, a adresowany jest głównie do nauczycieli. To nietypowe podejście i odwrócenie ról wynika z dwóch przesłanek: 1. Istnieje wiele ciekawych aplikacji, które można wykorzystać w nauczaniu, ale nauczyciele ich nie znają. 2. Studenci realizując projekty angażują się bardziej, gdy widzą możliwość praktycznego wykorzystania wyników ich pracy. Realizacji obu tych założeń ma służyć serwis internetowy poświęcony aplikacjom edukacyjnym, którego zasoby współtworzą studenci kierunku informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Eksperyment ten stanowi ciekawy poligon obserwacji, w szczególności potwierdzających jak dalece niewystraczające jest skupienie się w kształceniu informatyków wyłącznie na rozwijaniu umiejętności programistycznych i technicznych. W tym znaczeniu może on też stanowić przyczynek do dyskusji na temat tego czy faktycznie umiejętność kodowania powinna być traktowana jako jedna z współczesnych kompetencji kluczowych.

13.50-14.20
Podejście iteracyjne – jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prelegent: Marek Robak
Opis prelekcji:
Kształcenie w obszarze komunikacji internetowej jest dużym wyzwaniem. W ograniczonym czasie studenci muszą poznać wiele narzędzi, opanować teorię i wyrobić umiejętności praktyczne. Prelegent przedstawi doświadczenia z trwającego 15 lat projektu specjalizacji internetowej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, w ramach którego studenci dziennikarstwa uczą się programować i projektować rozwiązania do internetu, zaczynając całkowicie od zera. Dla dobrych wyników tego projektu kluczowe okazało się podejście iteracyjne, odpowiedni dobór technologii i odejście od typowego rytmu zajęć.

14.20-14.50
Kształcimy zdalnie, mobilnie i interaktywnie… czy na pewno?
Uniwersytet Łódzki
Prelegent: dr Agnieszka Wierzbicka
Opis prelekcji:
Wszechobecne technologie informacyjne towarzyszą procesowi kształcenia nie od dziś. Jednak, mimo ogromnych możliwości, jakie nam dają, dość rzadko wykorzystujemy je podczas zajęć prowadzonych na uczelni. W salach wykładowych królują nadal prezentacje PPT i gotowe materiały zamieszczone w Sieci WWW – czy tylko tego oczekują nasi studenci, cyfrowi tubylcy zanurzeni na co dzień w nowych technologiach? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista – to za mało! Warto więc poszerzyć swój warsztat dydaktyczny i zainteresować się technologiami oraz narzędziami, które umożliwiają aktywizację, motywowanie i wspieranie studentów uczących się tradycyjnie czy zdalnie.
Podczas wystąpienia pokazane zostaną różne technologie i narzędzia wspierające nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej. Ich zastosowanie nie wymaga wiedzy informatycznej, ani nakładów finansowych, a jedynie poświęcenia nieco czasu, by z się z nimi zapoznać!

14.50
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 
PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
 
ORGANIZATOR


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress