Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Aplikacja mobilna dla Uczelni Wyższej – automatyczna integracja systemów IT i łatwa komunikacja ze Studentami
Vistula University
Prelegent: Krzysztof Wojewodzic
Opis prelekcji:
Obecnie większość ruchu w internecie generują urządzenia mobilne (55% ruchu w sieci). Aplikacja dotyczy właściwie każdego obszarów funkcjonowania uczelni, tymczasem jedna aplikacja dla całej uczelni to wciąż nowość. Będziemy analizować przypadki zastosowania aplikacji na Uczelni Koźmińskiego, Vistuli jak i WSIiZ w Rzeszowie. Jak stworzyć dedykowaną dla uczelni aplikację, ale zintegrowaną z standardowymi systemami do administracji uczelnią (USOS/Uczelnia10)? Jak zbudować i wdrożyć aplikację mobilną korzystając z pomocy sponsorów lub projektów Unijnych? – na te i inne pytania odpowie ekspert – dr Krzysztof Wojewodzic

10:00-10:30
Plagiatowanie i piractwo – współczesna plaga czy początek nowych norm
Plagiat.pl
Prelegent: Anna Jędrzejczak
Opis prelekcji:
Coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do Internetu sprawił, że różne formy zjawiska plagiatowania oraz piractwa stanowią zagrożenie większe, niż kiedyś. Samodzielność autora i poszanowanie własności intelektualnej są szczególnie istotne w procesie edukacji. Pomoce naukowe w postaci przekazywanych przez kolejne roczniki prac zaliczeniowych, zjawisko kopiuj-wklej czy pirackie kopie podręczników towarzyszą młodemu pokoleniu na każdym kroku.
Czy taki stan rzeczy pozostaje nam tylko zaakceptować? A może da się tym zjawiskom skutecznie zapobiegać prowadząc odpowiedni program edukacyjny?
Odpowiedzi na te i inne pytania udzielimy podczas spotkania. Powiemy też jakie konsekwencje grożą plagiatorom, gdzie można znaleźć materiały z legalnych źródeł i jak się nimi posługiwać.

10:30-11:00
Innowacyjne zarządzanie uczelnią i kształcenie na odległość z wykorzystaniem system Cloud Academy
Wyższa Szkoła Biznesu
Prelegent: Artur Kornatka
Opis prelekcji:
Podczas prelekcji zaprezentowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system informatyczny Cloud Academy, stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
CloudA służy kompleksowemu zarządzaniu uczelnią lub dowolną instytucją edukacyjną w każdym aspekcie funkcjonowania. Jej głównym zadaniem jest poprawa jakości dydaktyki oraz wydajności operacyjnej i w efekcie zwiększenie rentowności danej jednostki.
System, oprócz innowacyjnego i kompleksowego podejścia do zarządzania strategicznego i operacyjnego, oferuje całkiem nowe możliwości realizacji w pełni interaktywnych zajęć na odległość z wykorzystaniem wielostrumieniowego przekazu danych (w tym. m.in. przekazu wideo w formacie 360 stopni), w tym poprzez okulary wirtualne. System został wykonany w nowoczesnym layoucie Material Design, jest w pełni responsywny a do korzystania wystarczy dowolne urządzenie mobilne.
Szczegółowe informacje: www.clouda.pl, www.clouda.edu.pl

11:00-11:20
PRZERWA KAWOWA

11:20-11:50
RODO, czyli jak przygotować uczelnię na przełomowe zmiany w ochronie danych osobowych
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wioletty Jaroń-Gwizdały

Prelegent: Wioletta Jaroń-Gwizdała
Opis prelekcji:
W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „GDPR” lub „RODO”). RODO wprowadzana wiele ważnych zmian w obszarze ochrony danych osobowych i wymaga od wszystkich podmiotów będących administratorami danych i przetwarzających dane osobowe wdrożenia jego postanowień w strukturach swoich organizacji. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych RODO przewiduje wysokie sankcje finansowe. Długotrwałość procesów dostosowawczych oraz szeroki zakres zamian powodują, iż przygotowania do implementacji wymogów RODO przez uczelnie wyższe należy rozpocząć jak najszybciej. Wykład ma na celu zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi obszarami zmian, w tym z nowymi prawami osób, których dane są przetwarzane oraz nowymi obowiązkami spoczywającymi na administratorach danych.

11:50-12:20
WYKŁAD SPONSORA
12:20-12:50
Bezpieczeństwo IT w środowisku uczelni
Teleinformatica
Prelegent: Krzysztof Młynarski12:50-13:10
PRZERWA KAWOWA

13:10-13:40
MOST Wiedzy – otwarty dostęp do zasobów uczelni wyższej
Centrum Usług Informatycznych
Politechniki Gdańskiej

Prelegent: dr inż. Paweł Lubomski
Opis prelekcji:
MOST Wiedzy to innowacyjny portal opracowany przez Politechnikę Gdańską, który integruje informacje pochodzące z różnych źródeł na temat zasobów uczelni, jej potencjału naukowego i oferty dla środowiska biznesowego. Są one prezentowane w sposób przyjazny, atrakcyjny , a przeglądanie odbywa się kontekstowo. MOST Wiedzy to również inteligentna wyszukiwarka, która pomaga w szybszym przeszukiwaniu bogatych zasobów naukowych.
W ramach prelekcji przedstawione zostaną cele i założenia projektu, innowacyjne mechanizmy zaimplementowane w portalu oraz możliwości wykorzystania przez inne uczelnie.

13:40-14:10
Prawne aspekty wdrożeń systemów. Jak minimalizować ryzyka i zwiększać szansę udanego wdrożenia
TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY14:10
LOSOWANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 


PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
 
ORGANIZATOR


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress