Już wkrótce...

PRELEGENCI


Krzysztof Wojewodzic
Vistula University
Prowadzi wykłady nt. Informatyzacji edukacji na wielu międzynarodowych uczelniach, głownie w ramach programów MBA i Executive Education. Dr Krzysztof Wojewodzic doradza także międzynarodowym korporacjom w zakresie strategii EdTech (edukacji z wykorzystaniem nowych technologii). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie informatyki i edukacji. Od marca 2016 pełni funkcję prezesa zarządu ESCOLA S.A.

Artur Kornatka
Wyższa Szkoła Biznesu
– Koordynator Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.
– Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
– Prowadzi zajęcia z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych.
– W ramach współpracy Instytutu Informatyki z firmą Microsoft pełni rolę opiekuna MS IT Academy.

Wioletta Jaroń-Gwizdała
Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletty Jaroń-Gwizdały
Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zdając egzamin sędziowski. Członek International Bar Association (IBA).
Obszar jej praktyki zawodowej stanowi m.in. prawo własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawo nowych technologii. Świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Internecie, doradza w zakresie ochrony danych przy świadczeniu usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i wymagających spraw spornych reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

dr inz. Paweł Lubomski
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa dużych rozproszonych systemów usługowych oraz budowy bezpiecznych, wydajnych i niezawodnych architektur informatycznych. Kierownik projektu „MOST Wiedzy”, a wcześniej koordynator techniczny projektu „eUczelnia”.
Profil na portalu MOST Wiedzy: https://mostwiedzy.pl/pawel-lubomski,24277-1

Anna Jędrzejczak
Plagiat.pl
Związana z firmą Plagiat.pl Sp. z o.o. od 2012 r. Pełni funkcję kierownika ds. kluczowych klientów. W firmie Plagiat.pl odpowiedzialna za prowadzenie procesów wdrożeniowych dla nowych klientów, integrację systemu antyplagiatowego z systemami LMS oraz prace związane z rozwojem aplikacji. Współpracowała z Zespołem Audytorów przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych przez Fundację im. Agustina-Jeana Fresnela oraz Fundację Henriego Bergsona.


Krzysztof Młynarski
Teleinformatica
Informatyk specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę – Teleinformatica, która działa do chwili obecnej na rynku bezpieczeństwa systemów informatycznych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem.
Obecnie zajmuje się dostarczaniem bezpiecznych rozwiązań serwerowych bazujących na rozwiązaniach „Open Source”, audytowaniem systemów informatycznych, projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych oraz opracowywaniem i prowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest członkiem stowarzyszeń: PLUG i ISOC-PL.

Agnieszka Wachowska
TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY
Ekspert prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych na dostawy i usługi IT. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego.
Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania.
Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi.
Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa IT, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia).
Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 


PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
 
ORGANIZATOR


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress