O KONFERENCJI

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Agnieszka Dejnaka

Agnieszka Dejnaka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Maciej Marciniak

Maciej Marciniak

MW Concept Sp. z o.o.

mec. Magdalena Gąsowska

mec. Magdalena Gąsowska

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

AGENDA

NOWE OBLICZE INFORMATYZACJI UCZELNI WYŻSZYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Krzysztof Pilecki
Krzysztof Pilecki

Uniwersytet Warszawski

Elektroniczna rejestracja wypożyczonych akt na przykładzie systemu obowiązującego na UW

10:00-10:20

Maciej Marciniak
Maciej Marciniak

MW Concept Sp. z o.o.

Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów

10:20-10:45

Kompletna i spójna infrastruktura IT dla uczelni wyższych

Celem prezentacji jest pokazanie możliwości budowy jednolitej infrastruktury IT w oparciu o jednego producenta. Szerokość portfolio HUAWEI, możliwości zarządzania infrastrukturą za pomocą jednego systemu, do tego najwyższa jakość mieszcząca się w budżetowych możliwościach każdej uczelni sprawia, że HUAWEI powinien być na liście dostawców pierwszego wyboru. Pokażemy jak być pewnym dobrze podjętej decyzji, dzięki możliwościom testowania sprzętu. Po wdrożeniu ważny jest komfort i bezpieczeństwo- zaprezentowane zostaną opcje serwisowe, zapewniające bezprzerwowe korzystanie z infrastruktury.

10:45-10:50

Panel wystawców

10:50-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:40

mec. Magdalena Gąsowska
mec. Magdalena Gąsowska

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Modele korzystania z rozwiązań IT i zagadnienia prawne z nimi związane

11:40-12:00

Anna Słowińska
Anna Słowińska

Plagiat.pl

Jak skutecznie zintegrować ministerialne systemy dedykowane szkolnictwu wyższemu?

12:00-12:20

Transformacja edukacji

Reprezentanci firm Dell oraz Intel przedstawią Państwu swoją wizję transformacji w Edukacji, która zrewolucjonizuje sposoby uczenia się i nauczania.

12:20-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:10

Kompletny naukowy ekosystem cybernetyczny dla uczelni i instytucji badawczych

W wykładzie zostanie przedstawiona koncepcja zintegrowanego i kompletnego systemu obliczeniowego dla uczelni czy instytucji badawczej, odpowiadającego wymogom XXI wieku. Niezbędne elementy składowe takiego systemu to: - sieci komputerowe zapewniające dostęp do zasobów jak również transport danych (często o wielkich wolumenach), łącznie z ich topologią, rozpiętością geograficzną i protokułami transportu; - przechowywanie danych (storage) zapewiniające długoterminowe przechowywanie, zabezpieczenie (back-up) i archiwizację, dostęp, kustoszowanie, anonimizację, itd.; - zaplecze obliczeniowe: od najmniejszych zasobów jednordzeniowych udostępnianych jako maszyny wirtualne, do skali Superkomputerów (zwykle dostępnych w systemach kolejkowych); - swobodny dostęp studentów, akademików i pracowników naukowych do dowolnych zasobów typu “cyber”; - środowisko softwarowe, oprogramowanie, konfiguracja zasobów “na zawołanie”; - rozwiązania twarde (hard) i miękkie (soft) - maszyny obliczeniowe różnorodnych architektur, centra obliczeniowe, oraz chmury obliczeniowe (prywatne, publiczne, HPC, hybrydowe, ….)

13:10-13:40

Wiesław Grabowski
Wiesław Grabowski

Szkoła Zarządzania Zmianą

Diagnoza sytuacji fundamentem dobrego wdrożenia

Z Ogólnopolskich Badań Zarządzania zmianą wynika, że sukces zmiany , między innymi wdrożenia IT, jest zależny od :wizji i kierunków zmiany, pracy zespołowej i zaangażowania pracowników. W wystąpieniu zostaną poruszone kwestie, które wpływają na stworzenie wizji wdrożenia, która oparta jest na faktach i angażuje ludzi.

13:40-14:10

Agnieszka Dejnaka
Agnieszka Dejnaka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zastosowanie VR/AR oraz druku 3D w edukacji

14:10

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania placówką oświatową
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: cyfrowy dziekanat, systemy antyplagiatowe, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy uczelni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach i nowych technologiach
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi informatyzacji uczelni wyższych?
Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 17.05.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).
Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Rektorów,

• Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu,

• Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki,

• Kanclerzy,

• Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego,

• Kierowników projektów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa