EDU IT TRENDS 2018 – 24.05.2018, Warszawa

O KONFERENCJI

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

dr Zbigniew Pinkalski

dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ewa Nagy

Ewa Nagy

Aplikantka radcowska Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Agnieszka Wierzbicka

Agnieszka Wierzbicka

Uniwersytet Łódzki

Wiesław Przybyła

Wiesław Przybyła

Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

AGENDA

NOWE OBLICZE INFORMATYZACJI UCZELNI WYŻSZYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Wiesław Przybyła
Wiesław Przybyła

Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Jak uczyć obcokrajowców języka polskiego, kiedy oni siedzą we własnych domach?

W wystąpieniu zostanie zaprezentowany kurs języka polskiego dla obcokrajowców, w którym uczestniczą dwie grupy obywateli Ukrainy. Referat obejmie omówienie metodyki kształcenia i przedstawienie użytych technik (również w formie zaprezentowania realnego materiału dydaktycznego). Ponadto scharakteryzowane zostaną korzyści kształcenia językowego na odległość, jak i problemy komunikacyjno-techniczne pojawiające się w modelu nauczania transgranicznego.

10:00-10:30

Agata Jusiel
Agata Jusiel

ClickMeeting

Edukacja online: 5 skutecznych technik na angażowanie słuchaczy

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” J.W. Goethe. Nauczanie na odległość nie jest już odległą wizją przyszłości. Coraz więcej szkół i uczelni decyduje się na wdrożenie zajęć lub kierunków prowadzonych w trybie online, zachowując jedynie ustawowe minimum zajęć stacjonarnych.  I o ile świadomość organizacji rośnie, o tyle przygotowanie przyszłych użytkowników – nauczycieli – wciąż jest przestrzenią wymagającą uzupełnienia.  Jak więc przygotować się do takiego trybu nauczania, pokonać pierwsze bariery, a przede wszystkim zaangażować studentów i zachować kontrolę na ich postępami? Wskażemy kilka dobrych praktyk, które dla naszych klientów stanowią krok milowy i od których warto zacząć przygodę z nauczaniem przez webinary. Prelegenci: Agata Jusiel, Radek Sadurski

10:30-10:50

Przerwa kawowa

10:50-11:20

Agnieszka Wierzbicka
Agnieszka Wierzbicka

Uniwersytet Łódzki

Projektant, kreator, trener i mentor… Nowoczesny nauczyciel akademicki na platformie e-learningowej

Od połowy lat 90. XX w. trwa w Polsce dyskusja na temat funkcji i miejsca e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Jedną z kluczowych kwestii z nią związanych jest rola nauczyciela prowadzącego zajęcia zdalne. Wiemy, że to na nim spoczywa duża odpowiedzialność za jakość kształcenia, bowiem nawet świetnie zaprojektowana ścieżka dydaktyczna oprawiona w niezliczoną liczbę multimediów będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie osoby, która poprowadzi e-zajęcia. Dlatego warto zastanowić się, czy i jak należy przygotowywać wykładowców do pracy na zajęciach zdalnych, czy wiedza i doświadczenie nabyte podczas tradycyjnej dydaktyki wystarczy do prowadzenia e-zajęć?

11:20-11:50

dr Zbigniew Pinkalski
dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dozwolony użytek w działalności bibliotek cyfrowych - możliwości i ograniczenia w udostępnianiu materiałów elektronicznych wynikające z prawa autorskiego

• Ograniczenia w „wypożyczaniu” materiałów elektronicznych wynikające z prawa autorskiego • Ramy prawne digitalizacji zbiorów bibliotecznych • Nowe uprawnienia przyznane bibliotekom w stosunku do utworów osieroconych i utworów niedostępnych w obrocie handlowym Prelekcję będzie współprowadzić Ewa Nagy.

11:50-12:20

Przerwa kawowa

12:20-12:50

Krzysztof Pilecki
Krzysztof Pilecki

Uniwersytet Warszawski

Elektroniczna rejestracja i archiwizacja przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych na Uniwersytecie Warszawskim

12:50-13:20

Tomasz Florczak
Tomasz Florczak

ChallengeRocket

Jak uczelnie mogą współpracować z biznesem przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji?

Wydarzenia oraz wyzwania programistyczne stają się coraz bardziej popularną formą pozyskiwania innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań dla firm z wielu branży na świecie. Kreatywna społeczność, w tym szczególnie studenci, wykazują chęć angażowania się w rozwój otaczającego ich otoczenia, jednocześnie zdobywając doświadczenie i możliwość kontynuowania prac nad swoimi projektami we współpracy z szeroko pojętym biznesem. Obserwując rosnącą rolę i wpływ tzw. hackathonów w obszarach R&D - w jaki sposób uczelnie mogą rozpocząć współpracę z korporacjami, które poszukują innowacji? Podczas warsztatu zostaną przedstawione działania jakie może podjąć uczelnia w celu nawiązania stałej współpracy z biznesem.

13:20

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania placówką oświatową
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: cyfrowy dziekanat, systemy antyplagiatowe, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy uczelni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach i nowych technologiach
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi informatyzacji uczelni wyższych?
Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 15.06.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Rektorów,

• Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu,

• Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki,

• Kanclerzy,

• Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego,

• Kierowników projektów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa