O KONFERENCJI

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

dr Zbigniew Pinkalski

dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ewa Nagy

Ewa Nagy

Aplikantka radcowska Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

AGENDA

NOWE OBLICZE INFORMATYZACJI UCZELNI WYŻSZYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Wiesław Przybyła
Wiesław Przybyła

Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Jak uczyć obcokrajowców języka polskiego, kiedy oni siedzą we własnych domach?

10:00-10:30

Wykład Sponsora

10:30-11:00

ClickMeeting

WYKŁAD ZAREZERWOWANY

11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20-11:50

Agnieszka Wierzbicka
Agnieszka Wierzbicka

Uniwersytet Łódzki

Projektant, kreator, trener i mentor… Nowoczesny nauczyciel akademicki na platformie e-learningowej

11:50-12:20

Wykład Sponsora

12:20-12:50

dr Zbigniew Pinkalski
dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dozwolony użytek w działalności bibliotek cyfrowych - możliwości i ograniczenia w udostępnianiu materiałów elektronicznych wynikające z prawa autorskiego

• Ograniczenia w „wypożyczaniu” materiałów elektronicznych wynikające z prawa autorskiego
• Ramy prawne digitalizacji zbiorów bibliotecznych
• Nowe uprawnienia przyznane bibliotekom w stosunku do utworów osieroconych i utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Prelekcję będzie współprowadzić Ewa Nagy.

12:50-13:10

Przerwa kawowa

13:10-13:40

Krzysztof Pilecki
Krzysztof Pilecki

Uniwersytet Warszawski

Elektroniczna rejestracja i archiwizacja przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych na Uniwersytecie Warszawskim

13:40-14:10

Paweł Kwiatkowski
Paweł Kwiatkowski

Co-founder & CEO ChallengeRocket

Jak uczelnie mogą współpracować z biznesem przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji?

Wydarzenia oraz wyzwania programistyczne stają się coraz bardziej popularną formą pozyskiwania innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań dla firm z wielu branży na świecie. Kreatywna społeczność, w tym szczególnie studenci, wykazują chęć angażowania się w rozwój otaczającego ich otoczenia, jednocześnie zdobywając doświadczenie i możliwość kontynuowania prac nad swoimi projektami we współpracy z szeroko pojętym biznesem. Obserwując rosnącą rolę i wpływ tzw. hackathonów w obszarach R&D - w jaki sposób uczelnie mogą rozpocząć współpracę z korporacjami, które poszukują innowacji? Podczas warsztatu zostaną przedstawione działania jakie może podjąć uczelnia w celu nawiązania stałej współpracy z biznesem.

14:10

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania placówką oświatową
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: cyfrowy dziekanat, systemy antyplagiatowe, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy uczelni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach i nowych technologiach
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi informatyzacji uczelni wyższych?
Weź bezpłatny udział w konferencji!


Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 06.03.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz 926 ze zm.), że administratorem danych osobowych jest Innovative Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Innovative Group Sp. z o.o. oraz Partnerów wydarzenia w celach związanych z przekazywaniem informacji dotyczących działalności i oferty.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Rektorów,

• Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu,

• Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki,

• Kanclerzy,

• Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego,

• Kierowników projektów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa